Ngaahi toki liliu

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Fakatotolo ʻa e ngaahi toki liliu ki he wiki ʻi he pēsí ni.

Toki liliu faʻiteliha
Legend:
F
$1 - peesi foʻou
s
$1 - fatu siʻi
m
$1 - fatu mīsini
D
Wikidata edit
(±123)
The page size changed by this number of bytes

ʻAsi mai ha liliu ʻe 50 | 100 | 250 | 500 lolotonga ha ʻaho ʻe 1 | 3 | 7 | 14 | 30 fakamuimui

Hide fatu siʻi | Show fatu fakamīsini | Hide kau ʻetita taʻehingoa | Hide kau ʻetita ʻoku kau-ki-ai | Hide fatu ʻaʻaku | Show Wikidata


ʻAsi mai ha ngaahi liliu foʻou ʻo kamata mei he 17:55, 20 ʻOkatopa 2014
   

20 ʻOkatopa 2014

19 ʻOkatopa 2014

14 ʻOkatopa 2014

  • (kehe | hisi) . . F User:Conquistador‎; 20:25 . . (+69). .Conquistador (Alea | foaki)(Naʻe fakatupu ʻa e peesi: '{{#babel:hr-N|en-3|it-2|la-1}} {{softredirect|:hr:user:Conquistador}}')
  • (Tohinoa ʻo e tāmateʻi); 06:15 . . Tauʻolunga (Alea | foaki) deleted page Talk:ʻotu langi(ko e kakano naʻe: ' Тайна китайского долгожительства открыта. В течении нескольких тысячелетий китайцы применяли в мед...', mei he ʻetita ʻe taha pē: '46.119.4.158')