Home Island

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Home island (motu pe hakau)
Ko e kiʻi fonua ʻi heʻene ʻasi he 8 Tisema 2006

Ko e kiʻi motu foʻou fakamoʻungaafi ʻi Haʻapai, tuʻu ʻi he tuʻahivi fakamoʻungaafi ʻo Tonga. Naʻe kamata ʻi ʻAokosi pea naʻa ne tupu mei he kilisitahi ki he fukahi moana ʻi Sēpitema 2006 (ʻi mui: 1984).

Ko hono lahi: 450m, ko hono maʻolunga: 75m ʻi he 8 Tisema 2006.

ʻOku tuʻu ia ʻi he Home Reef (Hakau ʻapi), ko ia hono hingoa Home Island ʻoku ʻikai (pe teʻeki) fakapuleʻanga.

Ko e motu foʻou he 10 ʻAokosi 2006. Naʻe teʻeki ʻasi ʻa e motu, kae ʻoku lahi laulauʻātea mo e fofōʻanga, ʻoku maʻanu ki he tokelauhahake, fakahekeʻi ʻa Late. Naʻe ʻikai ʻasi ʻaupito ha meʻa ʻi he taʻu ʻi muʻa.

Latitute longitute: 18°990 tonga 174°757 hihifo