Kavaʻonau

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ko fevanga mo fefafa na'a nau ha'u mei EUEIKI. Na'e i'ai hona ofefine ko hono hingoa ko kava. Na'e tala ehe tu'i o tonga tene alu o eva ki naua. Ka koe taimi koia na'a nau ma'u ae request koia mei tu'i, na'e kai kiai a me'akai ia. Pea nau laku a kava kihe umu. Pea ilo ae me'a naa'a nau fai ehe tu'i o tala'ange ki he ongo matu'a ke nau tamate'i ae afi kae tanu pe a kava i he umu. Osi e uike e 2 pe koe 3 na'e tupu mei hono konga mala'e ha akau e ua. Koe uluaki na'e tu'u i he ulu koe sugar cane ia. Pea koe akau hono ua na'e tu'u he va'e koe akau ia na'e ikai ke nau ilo ko hai hono hingoa. Pea na'a ui ko kava...........