Hokohoko faitā

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

This special page shows all uploaded files.

Hokohoko faitā
 
Peesi ʻuluaki
Peesi ki muʻa
Peesi fakaʻosi
ʻAho Hingoa Thumbnail Hono lahi (ʻū valu) ʻEtita Fakamahino
07:00, 23 Nōvema 2015 100¢-sila.png (faile) 630 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 100 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:58, 23 Nōvema 2015 50¢-milolua.png (faile) 259 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 50 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:52, 23 Nōvema 2015 20¢-kalia.png (faile) 193 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 5 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:51, 23 Nōvema 2015 10¢-malau.png (faile) 160 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 10 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:50, 23 Nōvema 2015 5¢-heilala.png (faile) 129 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 5 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:42, 23 Nōvema 2015 5¢-TupouVI.png (faile) 129 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 5 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:41, 23 Nōvema 2015 10¢-TupouVI.png (faile) 154 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 10 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:41, 23 Nōvema 2015 20¢-TupouVI.png (faile) 189 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 20 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:40, 23 Nōvema 2015 100¢-TupouV.png (faile) 597 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 100, pe paʻanga ʻe 1 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:39, 23 Nōvema 2015 50¢-TupouVI.png (faile) 240 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e maka fakaepuleʻanga ʻo Tonga seniti ʻe 50 |Tupunga= Puleʻanga ʻo Tonga |ʻAho= 2015 |Faʻufaitā= Tauʻolunga |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
06:28, 2 Tisema 2012 Velitoahihifo.jpg (faile) 147 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Velitoa hihifo, ʻasi mei Velitoa hahake |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:27, 2 Tisema 2012 Velitoahahake.jpg (faile) 186 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Velitoa hahake, ʻasi mei Velitoa hihifo |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:26, 2 Tisema 2012 Faleʻone.jpg (faile) 589 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e luseʻanga ʻo e fale ʻone ʻi Velitoa |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:36, 11 Nōvema 2012 Monūafe, keina 2009.jpg (faile) 518 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi 2009, ʻoku keina ʻe he ngaahi peau |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:32, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2012-maʻa-ofi.jpg (faile) 368 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ʻOku ofi ki he kiʻi motu ko Monūafe ʻi Maʻasi 2012 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:31, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2012-nōv.jpg (faile) 326 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e toenga ʻo e kiʻi motu ko Monūafe ʻi Nōvema 2012 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:29, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2012-maʻa.jpg (faile) 279 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi Maʻasi 2012 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:28, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2011-tis.jpg (faile) 284 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi Tisema 2011 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:27, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2010.jpg (faile) 325 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi he taʻu 2010 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:26, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2009.jpg (faile) 453 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi he taʻu 2009 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:24, 11 Nōvema 2012 Monūafe-2002.jpg (faile) 270 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e kiʻi motu ko Monūafe ʻi he taʻu 2002 |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
20:22, 26 Tisema 2011 Vakameili.jpg (faile) 238 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e vaka meili tuʻu ʻi Niuafoʻou |Tupunga= ʻōfisi lī tohi |ʻAho= 1986 |Faʻufaitā= hiki tatau |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, …
20:02, 26 Tisema 2011 Tincanmail.jpg (faile) 258 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e tohi ʻaho ʻuluaki ʻo teautaʻu maili Niuafoʻou |Tupunga= ʻōfisi lī tohi |ʻAho= 1986 |Faʻufaitā= hiki tatau |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:46, 4 Tisema 2011 Makatolo.jpg (faile) 341 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e makatolo ʻa Maui, Haveluliku, Tonga |Tupunga= kita |ʻAho= 3 Tis 2011 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:30, 7 Nōvema 2011 Pacific energy.svg (faile) 2 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e fakaʻilonga ʻo Pacific energy |Tupunga= kita |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= hiki tatau: ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
05:20, 6 Nōvema 2011 Leuleukefu.jpg (faile) 293 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Maka Leuleukefu ʻi Lapaha |Tupunga= kita |ʻAho= 5 Nōv 2011 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
21:18, 19 ʻOkatopa 2011 Malau.jpg (faile) 213 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= malau ʻi he sitapa lītohi |Tupunga= Tonga post |ʻAho= ~~~~~ taʻeʻiloa |Faʻufaitā= ~~~ ʻofisi lītohi |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
09:15, 20 Sune 2011 Sione Kulī Helu.jpg (faile) 8 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sione Kulī Helu ʻi heʻene ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ~1926 |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
09:09, 20 Sune 2011 Viliami-Tāvao-Helu.jpg (faile) 10 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Viliami Tāvao Helu ʻi heʻene ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ~1913 |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
08:51, 20 Sune 2011 Sioeli-Fangatua-Helu.jpg (faile) 7 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sioeli Fangatua Helu ʻi heʻene aki ʻi he kalasi helohelo ʻo Kolisi Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ? |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
08:43, 20 Sune 2011 Siosaia-Fatai-Helu.jpg (faile) 10 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Siosaia Fatai Helu ʻi heʻene tamasiʻi ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= Fakaʻaliʻali fakavahaʻapuleʻanga ʻo māmani |ʻAho= ~~~~~ pe ofi ki ai |Faʻufaitā= ~~~ pe tatau ko hai |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative C
08:36, 20 Sune 2011 Sioeli-Fangatua-Helu & kāinga.jpg (faile) 25 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sioeli Fangatua Helu mo e kāinga |Tupunga= ? |ʻAho= ? |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= }}
06:18, 20 Sune 2011 Pau, taumafa kava.jpg (faile) 118 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e tauamafa kava mo Poulaho (Tuʻi Tonga Pau) |Tupunga= Cooke's Geography |ʻAho= 1817 |Faʻufaitā= hiki meia John Webber |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
06:06, 20 Sune 2011 Anamooka.jpg (faile) 85 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e ʻaʻahi ʻo kapiteni Semisi Kuki ki Nomuka |Tupunga= The Geographical Magazine 1793 |ʻAho= 1784 |Faʻufaitā= Angus |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
05:58, 20 Sune 2011 Paulaho.jpg (faile) 42 KB Tauʻolunga  
03:31, 20 Sune 2011 Palatavake.jpg (faile) 20 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e palatavake ʻa Havea Hikuleʻo Helu moʻo Pau |Tupunga= Museum für Völkerkunde, Wien |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
03:20, 20 Fēpueli 2011 Lapaha-fakahinohino.jpg (faile) 465 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e fakahinohino ki Lapaha, mo e ngatu ʻoku momoa |Tupunga= kita |ʻAho= 12 Fēp 2011 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:38, 1 Fēpueli 2011 Tuʻi Lau.jpg (faile) 36 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Henele Maʻafu, ko e tuʻi Lau |Tupunga= taʻeʻiloa |ʻAho= teautaʻu hono 19 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
08:15, 18 Nōvema 2010 Fatafehi Tuʻipelehake.jpg (faile) 738 KB Tauʻolunga  
08:15, 18 Nōvema 2010 ʻUlukālala Lāvaka Ata.jpg (faile) 29 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ʻUlukālala Lāvaka Ata |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~2000 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
08:11, 18 Nōvema 2010 STʻ Vaea.jpg (faile) 260 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Vaea, kei mui |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1960 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
07:59, 18 Nōvema 2010 Tupoutoʻa Tungī.jpg (faile) 672 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Tāufaʻāhau Tupou IV ʻi he taimi Tupoutoʻa Tungī |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1930 ? |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
07:28, 18 Nōvema 2010 Tungī Mailefihi.jpg (faile) 395 KB Tauʻolunga  
07:21, 18 Nōvema 2010 TPP Tuʻivakanō.jpg (faile) 446 KB Tauʻolunga  
07:16, 18 Nōvema 2010 Sione Tupou Mateialona.jpg (faile) 364 KB Tauʻolunga  
07:08, 18 Nōvema 2010 SFT Tuʻipelehake.jpg (faile) 341 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Siaosi Tuʻipelehake |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1905 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
06:56, 18 Nōvema 2010 Siosateki Veikune.jpg (faile) 433 KB Tauʻolunga  
06:28, 18 Nōvema 2010 SW Baker.jpg (faile) 460 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Shirley Waldemar Baker |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1885 ? |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
06:18, 18 Nōvema 2010 Tēvita ʻUnga.jpg (faile) 357 KB Tauʻolunga  
04:28, 19 Sēpitema 2010 Ngaahi ʻā.jpg (faile) 475 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e ngaahi ʻā motuʻa mo e foʻou ʻo e pālasi |Tupunga= kita |ʻAho= 28 ʻAokosi 2010 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
Peesi ʻuluaki
Peesi ki muʻa
Peesi fakaʻosi