Hokohoko faitā

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

This special page shows all uploaded files.

Hokohoko faitā
 
Peesi ʻuluaki
Peesi ki muʻa
Peesi fakaʻosi
ʻAho Hingoa Thumbnail Hono lahi (ʻū valu) ʻEtita Fakamahino
09:15, 20 Sune 2011 Sione Kulī Helu.jpg (faile) 8 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sione Kulī Helu ʻi heʻene ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ~1926 |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
09:09, 20 Sune 2011 Viliami-Tāvao-Helu.jpg (faile) 10 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Viliami Tāvao Helu ʻi heʻene ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ~1913 |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
08:51, 20 Sune 2011 Sioeli-Fangatua-Helu.jpg (faile) 7 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sioeli Fangatua Helu ʻi heʻene aki ʻi he kalasi helohelo ʻo Kolisi Tupou |Tupunga= ? |ʻAho= ? |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
08:43, 20 Sune 2011 Siosaia-Fatai-Helu.jpg (faile) 10 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Siosaia Fatai Helu ʻi heʻene tamasiʻi ako ʻi Kolisi ko Tupou |Tupunga= Fakaʻaliʻali fakavahaʻapuleʻanga ʻo māmani |ʻAho= ~~~~~ pe ofi ki ai |Faʻufaitā= ~~~ pe tatau ko hai |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative C
08:36, 20 Sune 2011 Sioeli-Fangatua-Helu & kāinga.jpg (faile) 25 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Sioeli Fangatua Helu mo e kāinga |Tupunga= ? |ʻAho= ? |Faʻufaitā= ? |Fakangofua= }}
06:18, 20 Sune 2011 Pau, taumafa kava.jpg (faile) 118 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e tauamafa kava mo Poulaho (Tuʻi Tonga Pau) |Tupunga= Cooke's Geography |ʻAho= 1817 |Faʻufaitā= hiki meia John Webber |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
06:06, 20 Sune 2011 Anamooka.jpg (faile) 85 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e ʻaʻahi ʻo kapiteni Semisi Kuki ki Nomuka |Tupunga= The Geographical Magazine 1793 |ʻAho= 1784 |Faʻufaitā= Angus |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
05:58, 20 Sune 2011 Paulaho.jpg (faile) 42 KB Tauʻolunga  
03:31, 20 Sune 2011 Palatavake.jpg (faile) 20 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e palatavake ʻa Havea Hikuleʻo Helu moʻo Pau |Tupunga= Museum für Völkerkunde, Wien |ʻAho= ~~~~~ |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai }}
03:20, 20 Fēpueli 2011 Lapaha-fakahinohino.jpg (faile) 465 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e fakahinohino ki Lapaha, mo e ngatu ʻoku momoa |Tupunga= kita |ʻAho= 12 Fēp 2011 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
06:38, 1 Fēpueli 2011 Tuʻi Lau.jpg (faile) 36 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Henele Maʻafu, ko e tuʻi Lau |Tupunga= taʻeʻiloa |ʻAho= teautaʻu hono 19 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
08:15, 18 Nōvema 2010 Fatafehi Tuʻipelehake.jpg (faile) 738 KB Tauʻolunga  
08:15, 18 Nōvema 2010 ʻUlukālala Lāvaka Ata.jpg (faile) 29 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ʻUlukālala Lāvaka Ata |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~2000 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
08:11, 18 Nōvema 2010 STʻ Vaea.jpg (faile) 260 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Vaea, kei mui |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1960 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
07:59, 18 Nōvema 2010 Tupoutoʻa Tungī.jpg (faile) 672 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Tāufaʻāhau Tupou IV ʻi he taimi Tupoutoʻa Tungī |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1930 ? |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 }}
07:28, 18 Nōvema 2010 Tungī Mailefihi.jpg (faile) 395 KB Tauʻolunga  
07:21, 18 Nōvema 2010 TPP Tuʻivakanō.jpg (faile) 446 KB Tauʻolunga  
07:16, 18 Nōvema 2010 Sione Tupou Mateialona.jpg (faile) 364 KB Tauʻolunga  
07:08, 18 Nōvema 2010 SFT Tuʻipelehake.jpg (faile) 341 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Siaosi Tuʻipelehake |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1905 |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
06:56, 18 Nōvema 2010 Siosateki Veikune.jpg (faile) 433 KB Tauʻolunga  
06:28, 18 Nōvema 2010 SW Baker.jpg (faile) 460 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Shirley Waldemar Baker |Tupunga= ʻŌfisi pālasi |ʻAho= ~1885 ? |Faʻufaitā= taʻeʻiloa |Fakangofua= Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5; Laʻi tā motuʻa }}
06:18, 18 Nōvema 2010 Tēvita ʻUnga.jpg (faile) 357 KB Tauʻolunga  
04:28, 19 Sēpitema 2010 Ngaahi ʻā.jpg (faile) 475 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= ko e ngaahi ʻā motuʻa mo e foʻou ʻo e pālasi |Tupunga= kita |ʻAho= 28 ʻAokosi 2010 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
04:02, 5 Sēpitema 2010 Mape langi Moʻungalafa.jpg (faile) 14 KB Tauʻolunga Kuo toe foki 5 Sēpitema 2010 ki hono tuʻunga muʻa ʻo e 04:00
03:01, 5 Sēpitema 2010 Fangafeʻatu.jpg (faile) 364 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Fangafeʻatu, ko vai puna ʻi tahi |Tupunga= kita |ʻAho= 28 ʻAokosi 2010 |Faʻufaitā= ~~~ |Fakangofua= Tofiʻa ʻa e kakai, Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5, … }}
07:28, 19 ʻAokosi 2009 Princess ashika.jpg (faile) 16 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Princess Ashika, mita ʻe 105 ʻi lalao fukahi tahi |Tupunga= HMNZS Manawanui navy team. |ʻAho= 19 ʻaokosi 2009 |Faʻufaitā= HMNZS Manawanui navy team. |Fakangofua= ʻikai ʻatā, ka ʻoatu ki he kakai }}
06:13, 7 Fēpueli 2009 T$1 muʻa.jpg (faile) 589 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe taha ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:12, 7 Fēpueli 2009 T$1 tuʻa.jpg (faile) 578 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe taha ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:11, 7 Fēpueli 2009 T$2 muʻa.jpg (faile) 609 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe ua ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:11, 7 Fēpueli 2009 T$2 tuʻa.jpg (faile) 551 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe ua ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:10, 7 Fēpueli 2009 T$5 muʻa.jpg (faile) 600 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe nima ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:10, 7 Fēpueli 2009 T$5 tuʻa.jpg (faile) 687 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe nima ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:08, 7 Fēpueli 2009 T$10 tuʻa.jpg (faile) 543 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe hongofulu ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:08, 7 Fēpueli 2009 T$10 muʻa.jpg (faile) 632 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe hongofulu ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:03, 7 Fēpueli 2009 T$20 muʻa.jpg (faile) 620 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe uangofulu ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:02, 7 Fēpueli 2009 T$20 tuʻa.jpg (faile) 557 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe uangofulu ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
05:58, 7 Fēpueli 2009 T$50 tuʻa.jpg (faile) 528 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe nimangeau ʻi tuʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
05:57, 7 Fēpueli 2009 T$50 muʻa.jpg (faile) 559 KB Tauʻolunga {{Fakamatala |Fakamahino= Ko e laʻipepa paʻanga ʻe nimangeau ʻi muʻa |Tupunga= fakaasi ʻe Tauʻolunga |ʻAho= sānuali 2009 |Faʻufaitā= NRBT |Fakangofua= tofiʻa ʻa e kakai }}
06:28, 3 Fēpueli 2009 HolongaVAV.gif (faile) 12 KB Tauʻolunga  
06:25, 3 Fēpueli 2009 Talau.gif (faile) 18 KB Tauʻolunga  
06:25, 3 Fēpueli 2009 Fungamisi.gif (faile) 19 KB Tauʻolunga  
06:25, 3 Fēpueli 2009 Neiafu.gif (faile) 19 KB Tauʻolunga  
06:25, 3 Fēpueli 2009 Faleono.gif (faile) 15 KB Tauʻolunga  
06:19, 3 Fēpueli 2009 Taoa.gif (faile) 18 KB Tauʻolunga  
06:18, 3 Fēpueli 2009 Feletoa.gif (faile) 15 KB Tauʻolunga  
06:18, 3 Fēpueli 2009 HoumaVAV.gif (faile) 16 KB Tauʻolunga  
06:18, 3 Fēpueli 2009 Holeva.gif (faile) 14 KB Tauʻolunga  
06:14, 3 Fēpueli 2009 MataikaVAV.gif (faile) 16 KB Tauʻolunga  
06:14, 3 Fēpueli 2009 Tefisi.gif (faile) 18 KB Tauʻolunga  
06:13, 3 Fēpueli 2009 Mangia.gif (faile) 16 KB Tauʻolunga  
Peesi ʻuluaki
Peesi ki muʻa
Peesi fakaʻosi