Tohinoa kātoa

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakaʻaliʻali fakakātoa ʻo e ngaahi tohinoa hiki hake, mo tāmateʻi, mo maluʻi, mo taʻofi, mo fakapule. ʻOku lava ke ke sivi ʻa e fakaʻaliʻalí ni ʻi he fili ʻo e falenga tohinoa pe hingoa ʻo e ʻetita pe peesi hūkitonu.

Tohinoa    

 

ʻAsi mai thanks log | ʻAsi mai patrol log | ʻAsi mai tag log

(Fakamuimui taha | Fakamuʻa taha) Vakai ki he (foʻou ange ʻe 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500). (Fakamuimui taha | Fakamuʻa taha) Vakai ki he (foʻou ange ʻe 50) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).