Tohinoa kātoa

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Fakaʻaliʻali fakakātoa ʻo e ngaahi tohinoa hiki hake, mo tāmateʻi, mo maluʻi, mo taʻofi, mo fakapule. ʻOku lava ke ke sivi ʻa e fakaʻaliʻalí ni ʻi he fili ʻo e falenga tohinoa pe hingoa ʻo e ʻetita pe peesi hūkitonu.

Tohinoa    

 

ʻAsi mai thanks log | ʻAsi mai patrol log | ʻAsi mai tag log

ʻOku maha ʻa e tohinoa.