Media statistics

Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ʻOku fafaʻo ʻa e meʻaʻilo ʻi lalo, naʻe fakaonopooni fakamuimui ia 18:59, 23 Nōvema 2017.