Help:Contents

Mei he Wikipedia
Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi

FĒFĒ…

  • Fakaʻilongaʻi ʻa e kupu ki he kupu potuʻi?
    • tānaki ʻi loto ʻo e kupu, sai taha ʻi lalo: {{potuʻi}}.
  • Faʻu ʻa e ngaahi mataʻitohi makehe, hangē ha fakauʻa, toloi mo e fakamāmafa?
    • ngāueʻaki ha nāunau ʻoku ʻasi ʻi lalo peesi lolotonga haʻo fatu, kapau ʻoku ʻikai ʻi ai ʻi hoʻo ʻū kī.
  • Tāmateʻi ʻa e kupu?
    • tānaki ʻa e sīpinga {{db-laupisi}} kapau ko e kupu laupisi moʻoni ia.
    • tānaki ʻa e sīpinga {{db-kole}} pe {{db-kole|ʻuhinga}} kapau ko e kupu kehe; ʻe ʻi ai ʻa e taimi nounou ke tānaki ʻe he kakai ʻa ʻenau lau mo e fili sai pe ʻikai ʻi he peesi alea. ʻOsi ko ia, ko e taha ʻo e kau pule ʻe tāmateʻi ia.
  • Tānaki ʻa e sīpinga Pēpeli ki hoʻo peesi ʻo e ʻetita?
    • tohi ʻi ai: {{Pēpeli | x | x | x }}, pea liliu ʻū x ki he "to" mo e "en-0" mo e "to-fuka" mo e hā fua, pe tānaki lahi ange, aʻu ki he 30. Fakatātā: {{Pēpeli | to | en-3 | fr-2 | to-fuka }}
  • Fakahekaʻi hake ʻa e faitā?
    • filia ʻa e fekau mei he puha meʻangāue ʻi hema. ʻOku pau te ke tānaki ha FAKANGOFUA, ngāueʻaki he sīpinga ʻeni: fakamatala.
  • Tānaki ha liliu ʻi he lea fakapilitānia?
  • Kamata ha kupu fakaʻuhingakehe?

Vakai foki ki he ngaahi kupu tokoni ʻi meta:Help:Help. Flag of the United Kingdom.svg English translation available GO