ʻĀti

Mei he Wikipedia

Ko e ʻāti kehekehe ko ha ngaahi faʻu fakaetangata ʻi hono faʻu ha fakatata, fanongo ko pe fakahoko ʻo ha ngaahi koloa (ngaue fakaʻāti), ʻo fakamatalaʻi, fakakaukau foʻi ai ʻa e taa ʻa e tokotaha faʻu tohi, ngaahi fakakaukau pe potoʻi ngaue fakatekinikale ke fakahoungaʻi ʻi honau fakaʻofoʻofa pe fakaeloto. Ko e ngaahi faʻu kehe ʻoku fekauʻaki mo hono ngaohi ʻo e ngaahi ngaue fakaʻāti 'oku kau ai 'a hono fakaangaʻi ʻo e ʻāti, hono ako 'o e hisitōlia ʻo e ʻāti, mo e ngaahi fakamafola fakaʻofoʻofa 'o e ʻāti.

Tākai fakatoʻomataʻu mei he tafaʻaki toʻohema ʻi ʻolunga: ko 1887 sīpinga tā na'e tā kita ha Vincent van Gogh; ko ha kui fefine naʻe tā ʻe ha taha tā Chokwe fakatātā; konga naʻe toʻo mei he Ko e ʻaloʻi 'o Venusi ʻe Sandro Botticelli; mo ha Okinawan Shisa laione.