Jump to content

ʻElisapesi II

Mei he Wikipedia

Ko 'Ilisapesi II (faʻeleʻi ʻi he ʻaho 21 ʻo ʻEpeleli 1926) ko e Kuini ʻo e Puleʻanga Fakatahataha ʻo Pilitania Lahi mo ʻAilani Tokelau, pea pehe ki he Kominiueli ʻo ʻAositelelia, Samaika, Kanata mo Nuʻu Sila. 6 Fepueli 1952 ki he taimi ni. pea kuo laka hake he taʻu ʻe 1000 ʻa e mālohi hono fāmilí. ʻOku ʻi ai ha fānau ʻe toko fā ʻa ʻIlisapesi II, ko e hingoa hono husepānití ko Filipe.

ʻElisapesi II ʻi he 2015