Category:Haʻa Moheofo

Mei he Wikipedia

ʻOku tatau kinautolu (pe meimei tatau):

  • Haʻa Maʻafu (ko e faleʻalo kotoa ia pea mo e fanga makapuna ʻo e Tuʻi Kanokupolu pea mo Maʻafu-ʻo-Tuʻitonga)
  • Haʻa Moheofo (ko e Tuʻi Kanokupolu ia, ʻa ia ko Siaosi Tupou V he taimí ni)
  • Haʻa Moʻunga. Ko e hingoa fakanofo ʻo Ngata naʻe Tuʻi Haʻamoʻunga.

Ko e fale ʻo e Tuʻi Kanokupolu, naʻe kamata ia mo Ngata.

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 1, (mei he 1 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

T