Category:Haʻa Toutai

Mei he Wikipedia

ʻOku tatau kinaua

  • Haʻa Fokololoʻoehau
  • Haʻa Toutai

Ko e konga eni ʻe taha ʻo e kau fakafeʻao mai ʻo Tohuʻia Limapō ki Tonga, ko e ʻeikivaka mo e kau toutai ʻo e folau. Ko e ʻeikivaka ko Laʻaumaʻalava pea fakanofo ia ʻi Tonga ko ʻAkauʻola, ko e fakatongaʻi pē ʻo hono hingoa. Naʻe kau heni mo Sakanini Salakaia ʻa ia naʻe fakanofo ia ko Fulivai. Naʻe tānaki leva ki he haʻa ni ʻa e kau toutai motuʻa ʻa e Tuʻi Tonga hangē ko Tuita.

Ngaahi faʻahinga siʻi

Ko e faʻahingasiʻi ʻe 8, (mei he 8 kātoa) ʻoku ʻi loto ʻo e faʻahingá ni.

F

L

P

T

U

  • Ula(empty)

V

ʻ