Category talk:Faiva fakatonga

Page contents not supported in other languages.
Mei he Wikipedia

Kataki lava Mau mai e fakalea oe faiva faka'otumotu ??

Heiʻilo, fai ā pē --Tauʻolunga (talk) 05:51, 12 Mē 2016 (UTC)Reply[reply]
Vākai kia Siosaia_Tupou_Aleamotuʻa_(punake); ʻoku teʻeki toʻo ia. --Tauʻolunga (talk) 05:54, 12 Mē 2016 (UTC)Reply[reply]