Fīnau Pailā ʻAhio

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko Rev Tōk ʻAhio ko e Tangataʻeiki Palesiteni Lolotonga ia ʻo e Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga. Naʻa ne hoko hake ki he lakanga Palesiteni ko e fetongi ʻo Rev Tōk ʻAlifaleti Malakai Mone. Naʻa ne ʻi he Lakanga ko e Puleako mo e Tiuta Lahi ʻo e Kolisi ko Siaʻatoutai pea pehe foki ki he Lakanga ko e Sēkelitali Lahi ʻo e Siasi Uesiliana mei he 2005-2009. Ko hono hoa ko Loukinikini ʻAhio.