Jump to content

Fakafofongaʻi

Mei he Wikipedia

Ko e fakafofonga'i 'e ko ha tokotaha ia, ha monumanu, pe ha me'a 'oku ne fakakaukau ke 'omi ha monu'ia, pe ha me'a 'oku faka'aonga'i ke fakafofonga'i ha kulupu 'oku angamaheni 'aki 'e ha fa'ahinga kakai, hange ko ha ako, fakapalofesinale sipoti timi ,sosaieti, 'iuniti fakakautau, pe hingoa mo'oni ha kautaha angamaheni.

'Oku fakafofonga'i pe 'e Hooper 'a e Tituloiti Pistons pasiketipolo timi.