Jump to content

Fakahoko ʻo e ʻāti

Mei he Wikipedia

ʻOku ʻuhinga ʻa hono fakahoko ʻo e ʻāti ki he ngaahi founga fakaʻaati ʻoku fakaʻaongaʻi ai 'e he kau ʻāti honau leʻo, sino pe ngaahi meʻa taʻemoʻui ke fakahaaʻi ʻaki ʻa e lea fakaʻāti. 'Oku kehe ia mei he ngaahi ta valivali, ʻa ia ko e taimi 'oku fakaʻaongaʻi ai ʻe he kau tāvalivali ʻa e vali, fakatataa pe ngaahi nāunau kehekehe ke he ngaahi faka'āti me'a fakaesino pe patapataka. ʻOku kau ʻi hono fakahoko ʻo e ngaahi ʻāti ha ngaahi tauteaʻi ʻoku fakahoko ʻi muʻa ʻi ha haʻofanga kakai ʻoku moʻui.

Ko e hulahula ko ha faʻahinga founga ia hono fakahoko ʻo e ʻāti ʻi he tapa kotoa pe ʻo māmani.