Lopeti Tāufa

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko Rev Lopeti Tāufa ko e Palesiteni ʻo e Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga mei he 1993—1998. Naʻa ne Puleako ʻi he Kōlisi ko Siaʻatoutai ʻi he 1980-1984 pea ne hoko foki ko e Talekita ʻo e Potungāue Ako Fakakalisitiane ʻi he 1984-1992. Naʻa ne ngāue ko e Sēkelitali Lahi 'o e Siasi mei he 1992-1993. Naʻa ne mali mo Mele Tonga Paane Simiki 'o ʻi ai ʻena fānau mo e fanga makapuna.