Māmani (palanite)

Mei he Wikipedia
Ko maka mapele lanupulū, vīsone ʻa māmani

Ko e māmani (fakaʻilonga: 🜨) ko e palanite ia hono tolu mei he laʻā ʻoku ʻiloa ko e ngaahi meʻa ʻo e ʻunivēsi ʻi he taulanga ʻo e Mālo e lelei KO E HĀ IA: taulanga ʻo e Mālo e lelei? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… . Fakatatau ki he taimi mofi fakaʻatomi ko e ngaahi maʻuʻanga fakamoʻoni kehe, naʻe fokotuʻu ai ʻe māmani ʻa e taʻu ʻe 4600 miliona kuo ʻosi. Ko e ngaahi fetuʻutaki mamafa ʻo māmani mo e ngaahi meʻa kehe, tautautefito ki he laʻā mo e māhina, ko e satelaite pe ia ʻe taha ʻi māmani. Ko e fetuʻu ʻo māmani ko e laʻā ʻi he kongaloto ʻi he [ʻaho] ʻe 365.265, ʻoku ʻiloa ha taimi ko e taʻu moʻoni ʻi māmani. Ka ʻi he taimi ni, fetongitongi koeʻuhi tuʻo 366.265 ʻa e mamani.

ʻUlungaanga fakatuʻasino[fatuʻi vahe | edit source]

Fotunga[fatuʻi vahe | edit source]

ʻOku meimei ke fuopotopoto e fotunga ʻo māmani. ʻOku ʻi ai ha fanga kiʻi lafalafa ʻi he ngaahi vaʻakau pea ʻoku tupu takai ia ʻi he ʻekueta koeʻuhi ko e vilo ʻa māmani. ʻOku ngali tatau ʻa māmani ki ha fuopotopoto fakalafalafa, ʻa ia hono taiamita fakaʻekueta ʻoku lahi ange he kilomita ʻe 43 ʻi he taimita fakapole, neongo ko e fulihi ʻoku siʻi hifo ia ʻi he 1% ʻo e ʻavalisi ʻoku ofi ki māmani.

ʻAtakai mo vilo[fatuʻi vahe | edit source]

ʻOku lau ʻa e vahaʻataimi ʻo e vilo ʻa e mamani ki he laʻā — ʻa ia ko e ʻaho ʻo e ngaahi fetuʻu — ko ha sekoni ʻe 86,400 ʻoku ʻuhinga ia ki he vahaʻa taimi 86,400.0025 (sekoni ʻa e Polokalama fakavahaʻapuleʻanga ki ʻiuniti (PFI)). ʻOku hoko kiʻi loloa ange ʻa e ʻaho ʻo māmani koeʻuhi hono fakatumotuma ʻe he ngaahi tau mo e māhina, ko e milisekoni ʻe 2 ki he ʻaho ki he teautaʻu.

Tataku[fatuʻi vahe | edit source]

Explanatory supplement to the astronomical ephemeris; London 1961

Vakai foki[fatuʻi vahe | edit source]