Mahina

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko e māhina ko ha sino matuʻaki taʻeʻamanekina taʻe hano tatau. ʻOku ne takai he māmani‎, ko hono satelaite fakanatula ʻe taha pē. Ko e satelaite makehe ʻi he famili ʻo e laʻā: ko e māhina hono lahi ʻoku meimei tatau ki he lahi ʻo māmani (ko ia: peseti ʻe 25, ʻikai peseti ʻe 1 pe siʻi ange, ko e ngaahi palanite kehe).

Mahina kātoa