Makahokovalu (faʻitoka)

Mei he Wikipedia
(Kuo leʻei mei Makahokovalu Cemetery)
Jump to navigation Jump to search

Ko e MAKAHOKOVALU ko e ʻesi, pea ʻoku tuʻu ʻi he tuʻaliku fakatokelau 'o 'Uiha. ʻA ia ʻoku hanga ki he Liku Hangavale. ʻOku lahi e ngaahi talanoa ki he ʻuhinga mo e ngaahi tala ʻo e Makahokovalu, ka e sai pe ke u hili atu ai leva ʻe au ia ʻeku kiʻi fakamatala ni ke kamataʻaki!

Koe meʻa mahino taha ʻo e Makahokovalu, ko e anga hono ngaohi. ʻOku lauʻi maka ʻe valu 'a e ngaahi tafaʻaki kotoa ʻe fā, ʻa ia ko e lauʻi maka ʻe 32 fakakātoa ʻo e Makahokovalu.

ʻOku hanga pē ʻa e talanoa ki he tupuʻanga mo e hisitōlia ʻo e Makahokovalu ko ha toe mātanga ʻi Tonga ʻo ʻikai taha pe. He taumaiā ne hiki mo lekooti- ne fanongonongo tokoto pē.

ʻOku pehē ko Valu ne ne langa, ko e ʻesi ʻo hono ʻofefine ʻa ʻUngatea, he ne mali mai ia ki ʻUiha. Pea haʻu ai pe ʻa Valu ʻo muimui mai hono ʻofefine ki ʻUiha. Ne nofo ʻa Valu mei Uonuku ʻo fai mai ʻene tauhi. Ko Uonoku ko e ongo motu ia he fakatonga 'o ʻUiha mo Felemea (kau ai mo Tofonga he ko e motu 'e 3). Pea ne ne langa ai ʻa e ʻesi ko e ʻesi 'o hono ʻofefine- ko e Maka-hoko-e-valu. Ko e nofoʻanga ʻo Valu ʻi Uonoku ʻoku ui ko Faleovalu, pea ʻoku kei tuʻu pē taimi ni.