Melipoane

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko Melipoane (lea faka-Pilitānia: Melbourne) ko ha kolo ʻi ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ia ʻo Vikatōliá.