Jump to content

Niu ʻIoake (kolo)

Mei he Wikipedia
Niu ‘Ioke.
Ko ha mape ʻo Niu ʻIoke Siti.

Ko kolo Niu ʻIoake ko e kolo lahi taha ia ʻi he Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika pea ko e kolomuʻa ia ʻo e puleʻanga ʻo e Niu ʻIoake. Ko Niu ʻIoake ko e taha ia ʻo e ngaahi kolo nofoʻi taha ʻi he māmani, pea ʻoku laka hake ʻi he kakai ʻe toko 27,500,000 ʻi he feituʻu tauʻanga lēlue (laka hake ʻi he tokolahi ʻo e kakai ʻi ʻAositelēlia).