Jump to content

Palesi

Mei he Wikipedia
Palesi.

Ko Palesi ko e kolomuʻa mo e kolo lahi taha ia ʻo Falanisē. ʻOku laka hake ʻi he kakai ʻe toko 12,800,000 ʻi hono feituʻu tauʻanga lelue. Ko Palesi ko e kolo mamafa taha ia hono ua ʻi he mamani ʻi he 2018, hili ʻa Singapoa pea ʻi muʻa ʻia Suliki, Hongo Kongo, ʻOsilou, mo Siniva. Talu mei he senituli 17, mo e hoko ʻa Palesi ko e taha ʻo e ngaahi senita lalahi ʻo e meʻa fakapaʻanga, poto fakafetuʻutaki, komesi, ākenga, saienisi, mo e ngaahi ʻati.