Pangikē

Mei he Wikipedia

Ko e pangikē ko e feituʻu mo e lahi paʻanga ia.

Ko e ngaahi pangikē ʻi Tongá ni:

  • National reserve bank of Tonga
  • Tonga development bank - Pangikē fakalakalaka ʻo Tonga
  • Bank South Pacific (ʻi muʻa: Westpac bank of Tonga)
  • Australia New Zealand bank (ANZ)
  • Malaysian Borneo federation bank (MBf)
  • Pacific International Commercial bank (tapuni Siulai 2016)