Pengilātesi

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ko Pengilātesi ko e fonua lahi ia ʻi ʻĒsia. Ko e fonua kakai taha ia hono valu ʻi he mamani, mo ha kakai tokolahi ʻaupito ʻi he 163 million ʻi ha feituʻu ʻoku ʻi ai ha kilomita sikuea ʻe 148,460 (mita sikuea ʻe 57,320) pe 147,570 kilomita sikuea (56,980 maile sikuea ), ʻo hoko ia ko e taha ʻo e ngaahi fonua fuʻu lahi taha ʻi he mamani. ʻOku vahevahe ʻe Pengilātesi ʻa e ngaahi ngataʻanga fonua mo ʻInitia ki he hihifo, tokelau, mo e hahake, mo Mianimā ki he tonga-hahake; ki he tonga ʻoku ʻi ai ha matafanga ʻi he Matafanga ʻo Pengilā. ʻOku fakamavaheʻi fakamamaʻu ia mei Pūtani mo Nepali ʻe he Siliguri vahaʻa taimi; pea mei Siaina ki he kilomita ʻe 100 ʻo e vahefonua ʻo ʻInitia ko Sikkim ʻi he tokelaú.

Lepupelika ʻo e Kakaí ʻo Pengilātesi
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
Gônoprojatontrī Bangladesh
Flag of Bangladesh.svg National emblem of Bangladesh.svg
Bangladesh (orthographic projection).svg
Kolomuʻa Dhaka
lea faka-Ofisiale lea faka-Pāngilā
Lahi ʻo e fonua (km²) 148,460
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 161,376,708
meʻa fefakatauʻaki takā

(BDT)

Fakaʻuli he ngaahi hala ʻi he hema
mataʻitohi māʻolunga ʻo e vaheope .bd .বাংলা
Fika telefoni mei he tuʻapuleʻanga +880
Bangladesh divisions english.svg
Mape ʻo Pengilātesi

Flag of the United Kingdom.svg More information in English is available: Go