Polisi

Mei he Wikipedia

Ko e kau polisi ko ha sino ia ʻo e kakai kuo fakaivia ʻe ha siteiti ke fakamalohiʻi 'a e lao, ke maluʻi e moʻui, tauʻatāina mo e koloa ʻa e kakai, pea taʻofi ʻa e fai hia mo e faingataʻaʻia fakapuleʻanga. ʻOku kau ʻi heʻenau ngaahi mālohi fakalao ʻa hono puke pea mo e fakalao fakaʻaongaʻi ʻo e fakamālohi. ʻOku faʻa fakaʻuhingaʻi 'a e kau polisi ko e mavahe mei he ngaahi kautaha fakakautau mo kehe ʻoku kau ʻi hono malu'i 'o e tu'unga 'o e fita'a muli; Neongo ia, 'oku gendarmerie e ngaahi 'iuniti fakakautau 'i he tauhi fakapuleʻanga. Ko e ngaahi mālohi ʻo e kau polisi ʻoku meimei ke ʻi ai ha ngaahi ngāue fakapuleʻanga, ʻoku fakapaʻanga ʻo fakafou ʻi he tukuhau.

ʻOfisa polisi he Siamane ʻi Hemipeeki, ko e Polizeihauptmeister mit Zulage (Pule ʻo e kau polisi mo e totongi fakaesino)