Jump to content

STEM

Mei he Wikipedia

Saienisi, Fakafuofuaʻi, Tekinolosia, ʻenisinia pea mo fika (SFTE (STEM ʻi he lea fakapilitānia)), ko ha lea ʻoku fakaʻaongaʻi ki he kulupu ko ʻeni mapuleʻi kita. ʻOku faʻa fakaʻaongaʻi ʻa e foʻi lea ko ʻeni ʻi he taimi ʻoku akoʻi ai ʻa e tuʻutuʻuni fakaʻakatemika mo e nāunau fakalēsoni ʻi he ngaahi ʻapiako ke fakalakalaka e feʻauʻauhi ʻi he saienisi mo e fakalakalaka ʻo e tekinolosia. ʻOku ne ʻuhinga ki he fakalakalaka ʻa e tokotaha ngāue, ngaahi hohaʻa ki he malu mo e ngaahi tuʻutuʻuni ki he hikifonua.

Tefito he fafine[fatuʻi vahe | edit source]

Ko e houʻeiki fafine ko e 47% ia ʻo e kau ngāue U.S. ko hono faʻu e 24% ʻo e ngaahi konga mahuʻinga ʻo e Apple. Naʻe fakahoko ʻe he kau fafine ʻo e UK ʻa e ngaahi ngāue ʻe 13 (2014). ʻOku ngāue fakataha ʻa e houʻeiki fafine ʻi he Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika mo ha kau tangata ʻi heʻenau ako pe ʻikai kau ki he tefito mo honau ngaahi hoa.

Ko e hinisi KO E HĀ IA: hinisi? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… pe fefine ʻi he malaʻe ʻo e ako. Hangē ko ʻeni, mei he fakatahaʻi ʻe ʻEulope ʻi he 2012 kakai fefine ʻoku nau faʻu ʻa e 47.3% ʻo hono fakakatoa, 51% ʻo e ngaahi meʻa fakasaienisi, fakapisinisi mo e lao, 42% ʻo e fakatotolo, fika mo e kompiuta, 28% ʻo e ʻenisinia, ngaohiʻanga koloa mo e langa, 59% ʻo e kau ʻosi mei he bul KO E HĀ IA: bul? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… Moʻui lelei mo e uelofea.