Siaosi U. Tukuʻaho

Mei he Wikipedia

Meimei ha Tungī ia, kae naʻe mālōlō ʻi muʻa ʻene ʻeiki.

Ko e tupuʻanga ia ʻo e faiva lakalaka.

KAU PALEMIA ʻO E PULEʻANGA ʻO TONGA
Shirley Waldemar BakerSiaosi U. TukuʻahoSiosāteki Tonga Veikune
↑tokotaha naʻe fetongi↑fakanofoSiulai 1890↑tokotaha hoko↑
fakamālōlōNōvema 1893
Puha TUPUʻANGA
(tohi hohoko)
Siaosi U. Tukuʻaho
(tangata—18 Maʻasi 1854 pe 1858—7 ʻOkatopa 1897)
ʻene mātuʻa ʻeiki→Viliami Tungī Halatuituia ʻAnaseini Tupou Veihola←fehuhu
tokouaSiaosi U. Tukuʻaho
ʻohoana I
ʻaho mali: 12 Sēpitema 1886
Mele Siuʻilikutapu
fānauViliami Tupoulahi Tungī Mailefihi
ʻohoana IIFane
fānauʻUngapapālangi Tukuʻaho
Siaosi Tukuʻaho
Siaosi Tukuʻaho


Ko e maka fakamanatu ʻi Tofoa, ko e feituʻu naʻe tō ai ʻa Siaosi mei heʻene hoosi ki hono pekia. ʻOku ui ʻa e feituʻu mei he taimi ē ko e Hala maumau koula.

More information in English is available: Go