Siasi ʻo Tonga tauʻatāina

Mei he Wikipedia
File:The Free Church of Tonga.jpg
Ko honau fale lotu lahi taha ʻi Nukuʻalofa

Ko e Siasi ʻo Tonga tauʻatāina, (Free church of Tonga), ko e taha ʻo e ngaahi siasi ʻi Tonga.

Naʻe fokotuʻu ʻi 1928 ʻe he kau palesiteni naʻe ʻikai te nau loto ki he fakataha ʻi 1924 ʻo e Wesleyan mission mo e Free church ki he Siasi Uesiliana tauʻatāina ʻa Tonga. Naʻe haeʻi mei ai, pea naʻe pehē ʻe kinautolu, ko e Siasi tauʻatāina moʻoni ʻa kinautolu, naʻe kamata ʻi he 6 Sānuali 1885. ʻI he taimi tatau naʻe haeʻi foki ʻa e Siasi ʻo Tonga, pea naʻe pehē ʻa e meʻa tatau ʻe kinautolu. Ko ia ai, ko e Siasi ʻo Tonga tauʻatāina ʻoku ʻiloa foki ko e Siasi ʻo e palesiteni, pea mo e siasi ʻe taha ʻoku ui ko e Siasi ʻo e houʻeiki.

ʻOsi he kau palesiteni papālangi fakamuimui, ko e kau palesiteni lolotonga `o e Siasi ko Rev Semisi Fonua.

Ko ʻenau akoʻanga: ko Tailulu (ʻi Tongatapu, Haʻapai mo Vavaʻu).

Ko e maka fakamanatu

English translation available: Go