Jump to content

Siasi Katolika Loma

Mei he Wikipedia
Ko honau fale lotu lahi taha ʻi Fungamisi (Neiafu, Vavaʻu)

Ko e Siasi Katolika Loma, Taiosisi 'o Tonga mo Niue, (Roman Catholic, Diocese of Tonga and Niue), ko e Siasi Fakaelatina (Latin Church) ʻo e Taiosisi 'o Tonga mo Niue.

. 'Oku kau 'a e Taisisi ni ki he ngaahi siasi ʻi Tonga 'a ia 'oku memipa 'i he Kosilio 'o e Ngaahi Siasi kalisitiane 'o Tonga.

Ko e Taiosisi ni na'e 'uluaki kau ia 'i he ngaahi memipa fonua na'e ui ko e Taiosisi faka'Apositolika 'o 'Oseania Hihifo (Apostolic Vicariate of Western Oceania) pea ne toki mavahe 'o Taiosisi makehe.

Naʻe fokotuʻu ʻe he kau pātele ʻi he misa ʻuluaki ʻi he 'aho 1 'o Siulai 1842 ʻi he lalo fetaʻanu ʻi he motu ko Pangaimotu.

Ko e ʻepikopō ʻo Tonga mo Niuē ʻuluaki ko Patelesio Fīnau ia. ʻOsi ʻene pekia, talu mei he taʻu naʻe fakanofo ʻa Soane Lilo Foliaki, hono ʻōfisi ko Toutaimana ʻi Vaolōloa.

Naʻe fakanofo ʻa e ʻepikopō foʻou (ʻepikopō leʻoleʻo, co-judor bishop), ko Soane Patita Paini Mafi ʻi 4 ʻOkatopa 2007, pea naʻe hoko ʻa e katinale he 14 Fēpueli 2015[1]

Ko ʻenau akoʻanga: ko ʻApifoʻou ʻi Maʻufanga, Kolisi Takuilau ʻi Lapaha, Kolisi Petelō Sanele ʻi Fungamisi, Montfort ako fakaengāue ʻi Popua, Sangata Sōsefo ako fakapisinisi (Sesemani) ʻi Fasi, ʻAhopanilolo ʻi Maʻufanga mo e hā fua.

Ko honau ngaahi falelotu mahuʻinga taha: ko e Pasilika ʻi loto Nukuʻalofa, Malia ʻImakulata ʻi Maʻufanga (falelotu lahi), Sangato Sōsefo ʻi Fungamisi, Sangato Mikaele ʻi Lapaha mo e hā fua.

  1. http://matangitonga.to/2015/02/16/tongans-celebrate-first-cardinal