Jump to content

Sioʻata

Mei he Wikipedia

Ko e ipu sioʻata ʻoku ʻikai ko ha kalisitala, pea ʻoku faʻa ata fefeka fuonoa, ʻa ia ʻoku lahi ʻene mafola, fakatekinolosia, mo e ngaahi teuteu ʻoku lahi hono fakaʻaongaʻi ʻi he, sīpinga, matapā sioʻata [[pane KO E HĀ IA: pane? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… ]], [[tēpile memeha KO E HĀ IA: memeha? Fili ha foʻi lea ʻi he lea fakatonga fakamoʻoni… ]], meʻamata, mo e ʻelekitulonika ʻo e mata.

Ko ha hina ʻoku ngaohiʻaki ʻa e ipu inu laimi.
Foʻi pulu sioʻata.