Jump to content

Sioʻata (Meʻangāue)

Mei he Wikipedia

Ko e sioʻata ha meʻa ia ʻoku ne fakahoʻata mai ʻa e maama ʻi ha founga ʻe lava ke hoko ai ha ʻuhila; Ne hanga ʻe he maama ʻoku hā mai ʻo fakahaofi ha tokolahi pe ngaahi ʻulungāanga fakaikiiki fakatuʻasino ʻo e maama totonu, ʻoku ui ko fakakaukau totonu. ʻOku kehe ia mei he ngaahi meʻa kehe ʻoku ne toe fakakaukauʻi, ka ʻoku ʻikai ke nau maluʻi e konga lahi ʻo e meʻa ne fakaʻilongaʻi ʻo ʻikai ke ne lava ʻo fufuuʻi e ʻuhila, hange ko e vali hinehina.

Ha sioʻata, fakakaukau ki ha tuʻunga matalaʻiʻakau