Tūpakapakanava

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

ʻI onoʻaho ko e tūpakapakanava ko e hulungia ʻo e matātahi ia ʻe he tokolahi, ngāueʻaki ʻa e ngaahi ama pe toume, pea naʻe ʻilo ʻa e ngaahi kau fakaʻuli ʻo e vaka ʻo e tuʻi Tongaʻi heʻene foki ki Tonga ʻoku ʻi fē ʻa e kaveinga.

He onopooni ʻoku fakataha ʻa e longaʻi fānau ʻi he pō fakahifo ʻo e tuʻi pe ha kātoanga kehe mahuʻinga, ʻi Tongatapu he matātahi ʻo Nukuʻalofa, Pangaimotu (Tongatapu), Fafā mo e ʻAtatā, pea nau fakahulungia.

Ko e tūpakapakanava maʻa e kalauni ʻo Siaosi Tupou V ʻi 1 ʻAokosi 2008