Jump to content

Template:Commons

Mei he Wikipedia

Haʻane fakamahino nounou[edit source]

Ngāueʻaki he sīpinga pehē (mo hano faʻifaʻitakiʻanga ʻoku ʻasi ʻi lanumata) kapau te ke fie tānaki ha fehokotaki ki he Commons:

{{Commons|fehokotaki}} kapau ʻoku sai ʻa e ʻuluʻitohi ʻo e kupú ni
{{Commons|fehokotaki|hingoa}} kapau ʻoku ʻi ai ha ʻuluʻitohi kehe