Template:Kāinga ofi

Mei he Wikipedia
{{{taʻokete-tokoua}}}{{{tehina-tokoua}}}
Puha TUPUʻANGA
(tohi hohoko)
Kāinga ofi
({{{maama}}}—{{{ʻaho fanauʻi}}}—{{{ʻaho pekia}}})
ʻene mātuʻa tamai→{{{tamai}}} {{{faʻē}}}←faʻē
tokouaKāinga ofi


ʻOku mono ʻa e kupu ʻe he sīpingá ni ki he category:kakai, pe ki he category:faʻahinga kapau ʻoku fakaʻuhingaʻi ʻa e faʻahinga, ʻa ia ko e fale ʻalo pe houʻeiki mo e hā fua. Kapau ʻoku ʻi ai ha hokohoko, ʻe hokohoko ia.</nowiki>.

Haʻane fakamahino nounou[edit source]

Ngāueʻaki he sīpinga pehē (mo hano faʻifaʻitakiʻanga ʻoku ʻasi ʻi lanumata), hiki pea piki:

{{Kāinga ofi
|faʻahinga= fale ʻalo pe houʻeiki pe toʻo ia maʻa e kakai tuʻa
|hokohoko= maʻa e hokohoko kehekehe ʻi he faʻahinga, pe toʻo
|maama= tangata pe fefine pe ko e hā
|hingoa= ngāueʻaki pē ʻo kapau ʻoku kehe mei he hingoa ʻo e kupú ni
|tamai= ko e motuʻa tangata
|faʻē= ko e motuʻa fefine
|ʻaho fanauʻi= ~~~~~
|ʻaho pekia= (toʻo kapau teʻeki mate pe taʻeʻiloa)
|taʻokete-tokoua= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}} (hingoa ʻo e kau tokoua taʻu lahi ange)
|taʻokete-lau= {{tokoua|&nbsp;|mo e hā fua|||||||}} 
|tehina-tokoua= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}} (hingoa ʻo e kau tokoua taʻu siʻi ange)
|ʻohoana1= hingoa ʻo e ʻohoana, pe toʻo ia kapau teʻeki ai
|ʻaho1= ʻaho ʻo e mali, pe toʻo
|fānau1= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}} (hingoa ʻo e longaʻi fānau mātuʻa-taha)
|ʻohoana2= hingoa ʻo e ʻohoana fika ua, pe toʻo ia kapau ʻikai ʻi ai
|ʻaho2=
|fānau2= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|ʻohoana3=
|ʻaho3=
|fānau3= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|ʻohoana4=
|ʻaho4=
|fānau4= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|ʻohoana5=
|ʻaho5=
|fānau5= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|ʻohoana6=
|ʻaho6=
|fānau6= {{tokoua|1|2|3|4|5|6|7|8|9}}
|}}

Tokangaʻi: ʻi he sīpinga tokoua ʻe fetongi ngaahi ʻū mataʻitohi ʻaki ha hingoa (māʻolunga taha ʻe 9) ʻo e kau. Fakatātā, kapau ʻoku ʻi ai ha tokotolu, tohi pehē: {{tokoua|Sione|Mele|Tēvita||||||}}.

ʻI he sīpinga taʻokete-lau ko e lau ʻo e &nbsp ʻoku pau ke tatau mo e lau ki muʻa (taʻokete-tokoua), ko ia ai fakatātā: {{tokoua|&nbsp;|&nbsp;|&nbsp;||||||}}.

Ko e fanga tokoua ʻoku kau ki ai: fānau motuʻa-kehekehe mo e ohi, kae ʻikai tuʻutāmaki. Flag of the United Kingdom (3-5).svg English abstract available: Go