Template:Palemia

Mei he Wikipedia
Coat of arms of Tonga.svg
KAU PALEMIA ʻO E PULEʻANGA ʻO TONGA
{{{ki muʻa}}}Palemia(ʻoku lolotonga)
↑tokotaha naʻe fetongi↑fakanofo{{{ʻaho fakanofo}}}↑tokotaha hoko↑
fakamālōlō{{{ʻaho fakamālōlō}}}

ʻOku mono ʻa e kupu ʻe he sīpingá ni ki he category:palemia ʻo Tonga.

Haʻane fakamahino nounou[edit source]

Ngāueʻaki he sīpinga pehē (mo hano faʻifaʻitakiʻanga ʻoku ʻasi ʻi lanumata):

{{Palemia|hingoa= toʻo kapau tatau mo e ʻuluʻitohi
|hokohoko= maʻa e hokohoko kehekehe ʻi he faʻahinga, pe toʻo
|ʻaho fakanofo= 31 Fēpueli 2006
|ʻaho fakamālōlō= 33 Fēpueli 2006
|ki muʻa= ko e palemia naʻa ne fetongi
|hoko= ko e palemia hoko, toʻo kapau ʻoku lolotonga
|}}