Template:Peesi tali fiefia/ʻataʻaho-07-4

Mei he Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ko e tuʻi Tāufaʻāhau Tupou IV, kuo hala, naʻe fāʻeleʻi he ʻaho ʻeni ʻi 1918.
1918.
The now deceased king Tāufaʻāhau Tupou IV was born on this day in 1918.