Jump to content

Toloa (pupunga)

Mei he Wikipedia

Ko e Toloa ko e pupunga fetuʻu ʻi he langi ia. ʻOku ui foki ko e Kolose saute, fāʻitaki mei he hingoa fakapilitānia, Southern cross (Crux). Kae ʻi he ʻatamai fakatonga ʻoku ʻasi ʻa e ngaahi fetuʻu tatau mo e toloa ʻoku puna ʻi ʻolunga.

ʻI he talatupuʻa ʻo e ongo Maʻafu ko e toloa ko e manupuna fekai ia, kae ola ʻe he ongo māhanga, pea tuʻu ʻi he langi mo e Humu pea mo e ongo Maʻafu kinaua. ʻI he talatupuʻa ʻe taha, ko e Toloa, naʻe lavea hono kapakau ʻi hihifo koeʻuhi hono lisingi maka ʻe he Ongo tangata. Ko e fetuʻu ʻi hē ʻoku ulo siʻi ange.

Kapau ʻikai ʻi he langi, ʻoku toe kaumeʻa ko e Humu mo e Toloa.

English translation available: Go


  • Stars over Tonga; ʻAtenisi, Nukuʻalofa 1990