Uho tau

Mei he Wikipedia

Ko e foʻi lea mei he Tonga tukufakaholo, ko e uho tau. Ko e fanga tamasiʻi mei ha tamai ʻe taha kae faʻē kehekehe. Vakai foki ki he uho taha. More information in English is available: Go

  • I.C. Campbell, Island kingdom, Canterbury university press, 1992, 2001