Vaka (kiʻi lahi)

Mei he Wikipedia

ʻOku ʻi ai ha vaka ko ha vaingaue 'o ha ngaahi fotunga mo e tu'unga kehekehe, ka 'oku ki'i si'isi'i ange ia 'i ha vaka, 'a ia 'oku kehe ia mei hono lahi, fotunga, me'a tauhi'anga 'o e uta pasese, pe lava ke ne 'ave ha vaka.

Ko ha motovaka fakafiefia