Jump to content

Vala fakatonga

Mei he Wikipedia

'Oku kei tui pe 'e he kakai Tonga honau vala pe teunga faka-fonua.

'Oku vala tupenu e kakai tangata 'a ia 'oku hange ha piva 'o nono'o meihonau kongaloto pea loloa 'o laka hifo honau tui. 'Oku tui e vala ko eni ki he ngaue mo e ngaahi feohi'anga mahu'inga.

'Oku 'i ai foki mo e ta'ovala. 'Oku hange eni ha ki'i fala si'isi'i'oku ha'i takai he kongaloto 'o nono'o 'aki e kafa, 'a ia 'oku fi'aki e pulu'i niu. 'Oku nau tui mo e sote 'oku kola. 'I he ngaahi me'a-faka'eiki mo e putu, 'oku nau ta'ovala aki 'a e ngaahi fala motu'a pea teunga'uli.

'Oku tui kofu pea vala tupenu mo e ta'ovala 'a e kakai fefine 'o a'u hifo ki honau tui. 'Oku teunga pehe ni 'a e kakai fefine ki he lotu mo e ngaahi feohi'anga mahu'inga hange ko e katoanga pe mali. 'I he taimi 'oku hoko ai ha me'afaka'eiki pe putu, 'oku na u kofu mo tupenu uli pea ta'ovala lanu faka'ahu pe ko e fala motu'a.