Jump to content

Foʻi maka

Mei he Wikipedia

Ko e foʻi maka ko ha faʻahinga maka ʻoku lahi hono lahi mo e milimita ʻe 4 ki he 64 ʻo makatuʻunga ʻi he meʻafua Krumbein Phi ʻo e saienisi totoka. ʻOku angamaheni ʻaki hono fakakaukauʻi ʻa e fanga kiʻi makamaka ʻi afuhi ʻi (milimita ʻe 2 ki he 4 honau matolu) pea siʻisiʻi ange ia ʻi he māpele (milimita ʻe 64 ki he 256 honau matolu). ʻOku ui ha foʻi maka hulu ange ʻo e makamaka ko ha maka fefiofi fakataha.

Foʻi maka ʻi ha matatahi heʻemau feinga ʻi Somerset, ʻIngilani