Lisi ʻo e ngaahi fasi fakafonua

Mei he Wikipedia

Ko ha lisi ʻeni ʻo e ngaahi fasi fakafonua.

ʻOusenia[fatuʻi vahe | edit source]

Fonua Hingoá Hingoa ʻo e lea faka-Tonga
ʻAositelēlia Advance Australia Fair ʻAve Kimuʻaʻange ʻAositelēlia ʻo Hoihoifua
Haʻamoa O le Fuʻa o le Saʻolotoga o Samoa Ko e Fuka ʻo e Tauʻatāina ʻo Haʻamoa
Kilipasi Teirake Kaini Kiribati Tuʻu Hake Kainga Kilipasi
Nuʻu Sila God Defend New Zealand (Aotearoa) Ke malu'i mai e ʻOtua kia Nu'u Sila
ʻOtu Motu Kukí Te Atua Mou E Ko e ʻOtua Moʻoni, e
Pāpua Niu Kini O Arise, All You Sons Hiki Hake, Mou Foha Kātoa Pē
Tīmoa Hahake Pátria Fonua Totonu
Tonga Fasi fakafonua Fasi fakafonua