Puha meʻangāue

Mei he Wikipedia

Ko e ʻo [?] ko ha puha meʻangāue, teke mo e konga ʻo e ngaahi meʻangāue ʻa e tokotaha ʻoku ʻaʻana. ʻE lava ʻo fakaʻaongaʻi kinautolu ke fai ha fetongi, ko ha meʻa ʻoku fakamanako pe fai kita, pea ʻoku kehe ʻenau fakamatala ʻi he ngāue ʻa e tokotaha ʻoku ʻaʻana e ngāue.

Puha meʻangāue