Teunga

Mei he Wikipedia

Ko e teunga ko ha faʻahinga vala ʻoku tui ʻe he kau memipa ʻo ha kautaha lolotonga e kau ʻi he ngāue ʻa e houalotu ko ia. ʻOku faʻa tui ʻe he ngaahi teunga fakaeonopooni ha kau tau kuo fakamahafu pea fakakautau makehe e ngaahi kautaha hangē ko e kau polisi, tokoni ki he ngaahi meʻa fakatuʻupakee, maluʻi, mo ha niʻihi ngaahi ngāueʻanga mo e ako pea mo ha popula ʻi he ngaahi fale fakapopula.

Ko ha ngaahi teunga kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi he kau sotia Kanata, 1898.