Jump to content

Tohi ʻa Molomona

Mei he Wikipedia
Tohi ʻa Molomoná
Tohi ʻa Molomona

Ko e Tohi ʻa Molomoná ko ha tohi ia ʻo e ngaahi folofola māʻoniʻoni ʻoku tatau mo e Tohi Tapú. Ko ha lekooti ia ʻo e ngaahi ngāue ʻa e ʻOtuá mo e kakai naʻa nau nofoʻi ʻa e ongo ʻAmeliká ʻi he kuonga muʻá, pea ʻoku ʻi ai hono kakato ʻo e ongoongolelei taʻengatá.


Tohi ʻa Molomoná

LīhaiSelaiaNīfaiLēmiuelaLeimanaSēkopeʻĪnosiSeilomiʻAmenaiMōsaiaʻAlamāHilamaniMolomonaʻEtaMolonai

Ko e kupu ʻeni ko e potuʻi ia (stub). ʻIo, ko koe, kātaki tokoni mai ʻi hono ngāue fatu fakalahi.