Tuʻahivi fakamoʻungaafi ʻo Tonga

Mei he Wikipedia
Tuʻahivi fakamoʻungaafi, mape
Tuʻahivi fakamoʻungaafi (Hunga—Fonualei), faitā

Ko e tuʻahivi fakamoʻungaafi ʻo Tonga ko e ʻotu fonua moʻunga vela ia, ʻoku ʻāluloa mei ʻAta ʻi he tongatongahihifo ki Tafahi ʻi he tokelautokelauhahake. ʻOku ne huʻufataha mo e Kelimoana ʻo Tonga, ʻi he mamaʻo ʻo e kilomita ʻe 200 pe ofi ki ai. ʻOku ui foki ko e Ngaope Tofua (Tofua volcanic arc).

Ko e ngaahi motu ʻoku tuʻu ʻi he tuʻahivi:

hingoamāʻolungalaku fakamuimui
ʻAta382 mfuoloa
Hunga Haʻapai128 mSānuali 2022
Hunga Tonga149 mSānuali 2022
Fonuafoʻou (Falcon Island)-17 m1936
Tofua515 mlolotonga
Kao1046 mfuoloa
Metis Island (Late iki)< 0ʻOkatopa 2019
Home Island75 mSēpitema 2022
Late540 m1854
Tokū1846 ?
Fonualei180 m2001
Niuatoputapu157 m3-miliona
Tafahi560 mfuoloa
Hakau Curacoa-33 m1979

Ko e ngaahi motu mo ʻenau māʻolunga < 0, ʻoku ʻi lalo fukahi moana he taimí ni, ʻa ia ʻoku toe ha hakau pē. Naʻe aʻu ʻi ʻolunga ʻa Metis island ki he mita ʻe 43 ʻi 1995. Naʻe aʻu ʻa Fonuafoʻou ki he mita ʻe teau he taimi ʻi niʻihi.

ʻOku toe ha motu lahi ʻe taha, kae ʻikai tuʻu ʻi he tuʻahivi tatau.

Niuafoʻou260 m1985