Tuʻahivi fakamoʻungaafi ʻo Tonga

Mei he Wikipedia
Hopo ki he: ʻai taumuʻa, kumi
Tuʻahivi fakamoʻungaafi, mape
Tuʻahivi fakamoʻungaafi (Hunga—Fonualei), faitā

Ko e tuʻahivi fakamoʻungaafi ʻo Tonga ko e ʻotu fonua moʻunga vela ia, ʻoku ʻāluloa mei ʻAta ʻi he tongatongahihifo ki Tafahi ʻi he tokelautokelauhahake. ʻOku ne huʻufataha mo e Kelimoana ʻo Tonga, ʻi he mamaʻo ʻo e kilomita ʻe 200 pe ofi ki ai. ʻOku ui foki ko e Ngaope Tofua (Tofua volcanic arc).

Ko e ngaahi motu ʻoku tuʻu ʻi he tuʻahivi:

hingoa māʻolunga laku fakamuimui
ʻAta 382 m fuoloa
Hunga Haʻapai 128 m Maʻasi 2009
Hunga Tonga 149 m 1988
Fonuafoʻou (Falcon Island) -17 m 1936
Tofua 515 m lolotonga
Kao 1046 m fuoloa
Metis Island < 0 Sune 1995
Home Island 75 m ʻAokosi 2006
Late 540 m 1854
Tokū 1846 ?
Fonualei 180 m 2001
Niuatoputapu 157 m 3-miliona
Tafahi 560 m fuoloa
Hakau Curacoa -33 m 1979

Ko e ngaahi motu mo ʻenau māʻolunga < 0, ʻoku ʻi lalo fukahi moana he taimí ni, ʻa ia ʻoku toe ha hakau pē. Naʻe aʻu ʻi ʻolunga ʻa Metis island ki he mita ʻe 43 ʻi 1995. Naʻe aʻu ʻa Fonuafoʻou ki he mita ʻe teau he taimi ʻi niʻihi.

ʻOku toe ha motu lahi ʻe taha, kae ʻikai tuʻu ʻi he tuʻahivi tatau.

Niuafoʻou 260 m 1985