ʻotu langi

Mei he Wikipedia

Ko e ngaahi ʻotu langi ko e moʻunga (faʻitoka) kinautolu maʻa e kau Tuʻi Tonga. Ko e konga lahi, ʻoku nau tuʻu ʻi Lapaha.

ʻOku tatau ʻenau ʻasi, kae ko e ngaahi malaʻe (faʻitoka) maʻa e kau Tuʻi Haʻatakalaua, ʻoku ui ko e fale. ʻOku tuʻu ʻi Lapaha foki.

Ko e kau tuʻi ʻo Tonga, ko ʻenau telioʻanga ko Malaʻekula ia.

Langi Hēhea
pulia ?
Mape ʻesi Hēhea.svg
Langi ʻEsi-ʻa-e-kona pe ʻEsi-ʻaikona
pulia ?
Mape ʻesi ʻAikona.svg
Langi-Namoala.jpg Langi Na-moala
Naʻe telio ko Tuʻipelehake (Sione ʻUluvalu Takeivūlai Ngū Tukuʻaho) mo hono ʻohoana heni ʻi 2006
Mape langi Namoala.svg
Paepae ʻo Teleʻa.jpg Langi Paepae-ʻo-Teleʻa pe: Pae(pae) o Teleʻa.
Mahalo pē ko e langi ʻiloa taha ia, koeʻuhi hono maka tuliki makehe. ʻOku pehē naʻe ʻikai ʻa e langi maʻa ʻUluakimata I (hono hingoa tenetene ko Teleʻa)), ka maʻa e tufunga langi pē. Ko ia ai ko e ʻuhinga ʻoku ui ko e paepae ia, ʻikai ha langi. Ka mahalo pē ko e ʻuhinga naʻe ʻikai ʻa e foha ʻo e Tuʻi Tonga ko ʻUluakimata, ka ko e sola ikuna.
Naʻe telio heni ko Sioeli Pangia ʻi 1935 mo Kalaniuvalu ʻi 1998 mo hono foha ʻi 2010.
Mape Paepae ʻo Teleʻa.svg
Nakulukilangi.jpg Langi Nakulu-ki-langi
ʻi Talasiu, ko e faʻitoka ʻoe Tuʻilakepa, tatau mo e langi Toamanatu (ʻi fē?)
Mape langi Nakulukilangi.svg
Langi Malomaloaʻa.jpg Langi Malomaloaʻa
(ʻoku ui ko e Langi Langalanga-fehi ʻe ʻAholangamaka)
ʻi Talasiu
Mape langi Malomaloaʻa.svg
Pau mo ngau.jpg Pau-mo-ngau
ʻOku toe maka ʻe ua pē. Mahalo pē tatau mo e Langi Leka ?
Mape Pau&Ngau.svg
Langi-Tōfāua.jpg Langi Tōfā-ua, koeʻuhi naʻe telio ʻa e tuʻi ʻe ua
(ʻoku ui ko e Langi Leka ʻe ʻAholangamaka, ka ʻoku ʻikai leka ʻa e langi ní)
Mape langi Tōfāua.svg
Langi Leka
pulia pe ʻikai ʻiloa. Ko e langi ʻuluaki ia, naʻe langa ʻe Talatama. ʻOku tōfā heni ko Sinaitakalaʻilangileka
Langi Sinai.jpg Langi Sinai (?), ofi ki he fale fakataha fakasiasi, ko Tonunga Mape langi Sinai.svg
Langi Faʻapite.jpg Langi Faʻapite (?) Mape langi Faʻapite.svg
Langi Puipui.jpg Langi Puipui (?) Mape langi Puipui.svg
Langi Nukulau1.jpg Langi Nukulau ʻuluaki (?) Mape langi Nukulau 1.svg
Langi Nukulau2.jpg Langi Nukulau ua (?) Mape langi Nukulau 2.svg
Langi Foʻou.jpg Langi Foʻou (?) Mape langi Foʻou.svg
Langi Hahake
ʻikai ʻiloa, ofi ki Langi Foʻou ?
Langi Luani & Tuituiohu.jpg Langi ʻo Luani mo Tuituiohu (?) Mape langi Luani mo Tuituiohu.svg
Langi Kofe=Maka.jpg Langi Maka pe Langi Kofe Mape langi Kofe = Maka.svg
Langi-Maluʻatonga.jpg Langi Malu-ʻa-Tonga pe Langa Lili
ko e langi toputapau maʻa e kau tuʻi
Mape langi Maluʻatonga.svg
Langi Tauhala.jpg Langi Tauhala
ko e langi toputapau maʻa e kau tuʻi
Mape langi Tauhala.svg
Langi-Tau‘atonga.jpg Langi Tau-ʻa-Tonga
ko e langi toputapau maʻa e kau tuʻi
Mape langi Tauʻatonga.svg
Langi-Tu‘ofefafa.jpg Langi Tuʻo-fefafa
Ko e langi toputapu ʻaupito ia: ko e telio ia ʻo e Sanualio Laufilitonga ʻi 1865 (hifo he kolosi lahi, ʻi he puha sima, ʻoku ui langi foʻou) mo e pātele Sevelo foki, ko e muʻa ʻo e kau misinale katolika (1842—1884)
Mape langi Tuʻofefafa.svg
Langi Kātoa
(ʻoku ui ko e Langi Fanakava ʻe ʻAholangamaka)
pulia
Mape langi Kātoa.svg
Langi Fanakavakilangi.jpg Langi Fanakava-ki-langi, ʻoku tōfā heni ko Sinaitakalaʻifanakavakilangi
(kā ʻoku ui ko e Langi Kātoa ʻe ʻAholangamaka)
Mape langi Fanakavakilangi.svg
Langi Taetaea.jpg Langi Taetaea
(ʻoku ui ko e Langi Tuʻoteau ʻe ʻAholangamaka, pea hono Langi Taetaea ʻoku ofi ki Langi Faʻapite)
Mape langi Taetaea.svg
Langi Tuʻoteau.jpg Langi Tuʻo-teau
(ʻoku ʻikai ʻi ai hano hingoa ʻe ʻAholangamaka)
Mape langi Tuʻoteau.svg
Langi Tamatou
ʻi he vahaʻa ʻo Hoi mo Makaunga; telioʻanga ʻo e tamapua ko Tuʻitonganui Tamatou
(Langi) Lotunofo
ko e langi moʻoni? ko e hingoa ʻo e ʻapi ofi ki he falelotu katolika ʻo Lapaha, telioʻanga ʻo Sinaitakalaʻilotunofo
Mape ʻapi Lotunofo.svg
Langi Heketā.jpg Langi Heketā
ʻi Niutōua ofi ki he Haʻamonga ʻa Maui
Mape langi Heketā.svg
Langi Moʻungalafa.jpg Langi Moʻungalafa
ʻi Afā
Mape langi Moʻungalafa.svg
Mu'a.jpg
Loʻāmanu.jpg Fale Loʻāmanu (ʻAta: tafaʻaki tonga) Mape Loʻāmanu.svg
Fale Fakauō
Fale Tui(nga)papai
Fale Pulemālō
Fale Tauhakeleva

Tataku[fatuʻi vahe | edit source]