Jump to content

ʻAositelēlia Hihifo

Mei he Wikipedia
‘Aositelēlia Hihifo
Western Australia
Kolomuʻa Pēfi
Lahi ʻo e fonua (km²) 2,527,013
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 2,878,600 (2023)
Mape ʻo ʻAositelēlia Hihifo

Ko ‘Aositelēlia Hihifo (Faka-Pilitānia: Western Australia) ko ha vahe ia ʻo ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ko Pēfi.


ʻAositelēlia
Siteiti: ʻAositelēlia Hihifo · ʻAositelēlia Tonga · Kuinisilani · Niu Sauele · Tasimania · Vikatolia
Vahefonua: Vahefonua Fakatokelau · Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia