Jump to content

Niu Sauele

Mei he Wikipedia
Niu Sauele
New South Wales
Kolomuʻa Senē
Lahi ʻo e fonua (km²) 801,150
Tokolahi ʻo e kakai ʻo e fonua 8,339,300 (2023)
Mape ʻo Niu Sauele

Ko Niu Sauele (Faka-Pilitānia: New South Wales) ko ha vahe ia ʻo ʻAositelēlia. Ko e kolomuʻa ko Senē.


ʻAositelēlia
Siteiti: ʻAositelēlia Hihifo · ʻAositelēlia Tonga · Kuinisilani · Niu Sauele · Tasimania · Vikatolia
Vahefonua: Vahefonua Fakatokelau · Vahefonua Kolomuʻa ʻo ʻAositelēlia